Sąd Rejonowy w Złotoryi

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Wydziały -› III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Strona główna
 
Wokanda
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola zarządcza
 
 
Informacje
 
 
Oferty pracy
 
Praktyki Studenckie
 
Ważne Informacje
 
Załatw sprawę przez Internet
 
 
Zamówienia publiczne
 
Informacje dodatkowe
 
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
E-Sąd
 
Mediacje
 
Kontakt
 
Ogłoszenia Sądowe
 
Instrukcja obsługi
 
Redakcja
 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dodano: 2009-09-01 09:09:15
Zmodyfikowano: 2016-04-21 08:16:27
Opublikował:
Przez: Tomasz Pawłowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 14230
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR mgr Tomasz Popiel
Przyjmowanie interesantów:
Piątek: godz. 9.00 - 11.00
Sekretariat  Wydziału
P.o. Kierownika Sekretariatu:  Bartosz Główczyński
Sąd Rejonowy w  Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500-Złotoryja
tel. (076) 76-7459060, fax. 76-7459061
email:
Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy:
1) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
2) dotyczące demoralizacji czynów karalnych nieletnich
3) dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.
Właściwość rzeczowa:

1. W postępowaniu procesowym:
- alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygasnięcie obowiązku),
- ustelenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu)
- zaprzeczenie ojcostwa,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
- przysposobienia,
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
- zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
- przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- ustanowienie opieki nad małoletnim,
- ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- wydanie dziecka,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
- ustalenie kontaktów z małoletnim,
- sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
3. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
- ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
- nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
- sprawy zabezpieczenia alimentów,
- nadanie klauzuli wykonalności,
- sprawy w przedmiocie egzekucji sądowj.
4. W  postępowaniu dotyczącym nieletnich:
- o demoralizację,
- o popełnienie czynów karalnych.
 
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
Mapa Dojazdowa

SR Złotoryja
tel. 76 74 590 14
Fax 76 74 590 02
Regon i Nip
REGON: 000325363
NIP: 694-10-29-542


Biuro Obsługi Interesanta Złotoryja
tel. 76-7459010


I Wydział  Cywilny
tel. 76-7459052

II Wydział Karny
tel. 76-7459050
tel. 76-7459047

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 76 745 90 72

KURATORZY Sądowi Windykacja należności  
- spis telefonów
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.